ACTUEEL

OP WEG NAAR EEN NIEUWE CAO MOTORVOERTUIGEN

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

’DE WERKDRUK IS ONVERMINDERD HOOG'

FNV Metaal-bestuurder Albert Kuiper is begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen die na de zomer van start zullen gaan. Hoe gaat het in de branche en wat betekent dat voor werknemers?

De economie mag dan nog steeds groeien, de verkoop van auto’s loopt terug. Garagebedrijven verdienen hun geld nu vooral in de werkplaats, waar het tekort aan monteurs onverminderd hoog is. Toch is het maar de vraag of dat in de verre toekomst zo blijft.

ELEKTRISCH RIJDEN

‘Dat hangt nauw samen met de opkomst van elektrisch rijden ‘, legt Albert Kuiper van FNV Metaal uit. ‘Het overheidsbeleid leidt ertoe dat op termijn auto’s op fossiele brandstof zullen verdwijnen. Elektrische auto’s hebben veel minder onderhoud nodig en komen nauwelijks nog in de garage, hooguit voor een paar nieuwe banden en schadeherstel. Mensen kopen nu al niet meer zo snel een benzine- of dieselauto, omdat onduidelijk is wat het overheidsbeleid gaat betekenen, bijvoorbeeld qua belastingen. Anderzijds rijden er tot nu toe nog altijd meer “traditionele” auto’s rond dan elektrische. Die moeten nu en ook in de toekomst ook onderhouden worden. Dat is de spagaat waar de branche nu in zit.’


MEER ZEGGENSCHAP ATV

Samen met collega’s en kaderleden gaat Albert Kuiper de wensen in ideeën voor de nieuwe cao ophalen in de bedrijven. Wat willen mensen graag geregeld zien in de nieuwe afspraken over hun arbeidsvoorwaarden? ‘De werkdruk is onverminderd hoog’, stelt Kuiper. ‘Meer zeggenschap over werktijden, waaronder de inzet van ATV zal zeker aan de orde komen. Bij sommige bedrijven is de ATV versleuteld in pauzetijden en heeft de werknemer zelf niks te zeggen over hoe hij die uren wil inzetten. Wij willen naar een situatie waarin de werknemer zelf aan het stuur zit en in overleg met de werkgever afspreekt wanneer hij die uren of dagen opneemt.’


AANTREKKELIJKE SECTOR

Qua beloning volgt FNV Metaal de centrale looneis van de vakbonden. Die ligt voor dit jaar op 5% op jaarbasis. ‘Een terechte eis’, vindt Albert, ‘zeker in een tijd waarin het moeilijk is om mensen te vinden en te behouden. Als je kijkt naar de werklast van de mannen en vrouwen in de garage, dan moet je er alles aan doen hen voor de sector te behouden, en nieuwe mensen aan te trekken. Tegelijkertijd zie je dat in andere technische sectoren, zoals bijvoorbeeld de installatietechniek, de cao-lonen een stuk hoger liggen. En die hebben ook volop vacatures. Willen we monteurs behouden, dan zullen de werkgevers echt een flinke stap moeten zetten.’


ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN

De opkomst van het elektrisch rijden, gestuwd door het regeringsbeleid, kan op termijn ook een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid in de sector. ‘Dat zal nog wel even duren, maar ik voorzie op de langere termijn wel een verschuiving van werkgelegenheid’, aldus Kuiper. ‘Daarom willen we in deze cao ook goede afspraken maken over ontwikkelen en opleiden. Die elektrische auto’s moeten ook onderhouden worden, zij het op een andere manier. Dat heeft veel meer te maken met computerwerk en systeembesturing. Veelal zal dat vanuit de fabrikant gebeuren. Mensen op de werkvloer moeten zich daarop kunnen voorbereiden. Garagebedrijven kunnen zo ook meer vaardigheden en kennis in huis halen. Dat mes kan aan twee kanten snijden.’

Aan de slag!


Wat de exacte voorstellen gaan worden waarmee FNV Metaal de onderhandelingen wil starten, zal de komende weken blijken. In april komen de kaderleden uit de sector bij elkaar om samen de opgehaalde wensen te bespreken. In juni worden de voorstellen dan vastgesteld door de subsectorraad en naar de werkgevers gestuurd. Het echte onderhandelen zal direct na de zomer beginnen. ‘Dat moet ook wel’, aldus Albert Kuiper, ‘want de huidige cao loopt af op 31 oktober 2020. Voor die tijd willen we afspraken maken over een goed pakket arbeidsvoorwaarden, dat recht doet aan de inzet van de werknemers in de sector. Dat is goed gelukt vorige keer, mede dankzij de betrokkenheid en actiebereidheid in de bedrijven. Dat gaat nu vast ook weer lukken!’

Deel deze pagina