GEFIKST

NA 15 JAAR WEER EEN LOONTABEL EN LOONSTIJGING

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

DE JEUGDSCHALEN
ZIJN AFGESCHAFT

Al vijftien jaar werd er binnen het bedrijf De Jong Hot Water Tanks in Gorredijk geen bedrijfsloontabel meer toegepast. Nieuwe medewerkers en uitzendkrachten kregen het minimum cao-loon. Na lang praten en onder dreiging van acties liggen er nieuwe afspraken. Bijna alle medewerkers gaan er op vooruit en juist de nieuwe medewerkers en uitzendkrachten ruim 8,5 procent!

Rond de eeuwwisseling heeft er een overname plaatsgevonden en kwam het familiebedrijf in handen van aandeelhouders: De Noordelijke Participatie Maatschappij. Zij zijn de minimale loontabel in de cao gaan toepassen voor nieuwkomers. In feite was zo de oude bedrijfsloontabel afgeschaft.

CONCURRENTIE

‘Een vreemde en onwenselijke situatie’, stelt Wilma Nieveen, regiobestuurder bij FNV Metaal. ‘Er waren dus 'dure' medewerkers in dienst en er kwamen steeds meer 'goedkope' nieuwe collega’s en uitzendkrachten bij. Oneerlijk voor de nieuwe collega’s, die gewoon naar hun vakmanschap betaald horen te worden. Bovendien ontstaat zo concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. Een loontabel is juist bedoeld om dat te voorkomen.’

VERANDERING

Er is jarenlang over gepraat met de bedrijfsleiding door vakbonden in samenwerking met de ondernemingsraad maar steeds vingen de kaderleden en vakbondsbestuurders bot: er konden geen afspraken gemaakt worden over een nieuwe loontabel. Inmiddels draait De Jong op volle toeren. De warmtepompen en -ketels die het bedrijf produceert vinden gretig aftrek in een tijd waarin de overstap naar duurzame vormen van energie hoog op de agenda staat. ‘De winstgevendheid van het bedrijf, het aantreden van een nieuwe directie in 2017 en de druk vanuit de kaderleden en or maakten dit tot hét moment om wel tot nieuwe afspraken te komen’, denkt Wilma Nieveen. ‘Na veel praten en onderhandelen en zelfs dreigen met stakingsacties zijn we eindelijk tot een nieuwe loontabel gekomen.’

VOORUITGANG

Het belangrijke punt in de nieuwe afspraken is dat de nieuwkomers en uitzendkrachten meer moeten gaan verdienden. Ter illustratie: van de circa 180 medewerkers, hadden er 100 het minimum cao-loon en liepen er 60 uitzendkrachten rond. ‘We hebben ingezet op een loonstijging van 9 procent’, aldus Wilma. ‘Dat hebben we gekregen, dankzij een zorgvuldig gekozen moment om 8,5 procent erbij af te spreken per januari 2020, na toepassing van het nominaal bedrag van 116 euro als dat is afgesproken in de cao-loonstijging. Dat betekent dat de uitzendkrachten er zo’n 300 euro op vooruit gaan en dat 100 medewerkers weer perspectief hebben op een jaarlijkse loonsverhoging. De resterende medewerkers (17) worden boven de nieuwe loontabel betaald, hun loon stijgt mee met de cao-verhogingen. En als sluitstuk zijn de jeugdschalen helemaal afgeschaft!’

BELONING

Al met al een prachtig resultaat waarvoor de kadergroep van FNV Metaal de noordelijke bokaal heeft gekregen uit handen van FNV-voorzitter Han Busker. Een blijk van waardering omdat de kadergroep sinds jaar en dag onophoudelijk solidariteit betuigt aan uitzendkrachten en nieuwkomers. Zij voorkomen dat deze groep collega’s tot concurrenten worden en zij strijden voor de waarde van hun vakmanschap en tegen onderbetaling. Zij hebben hun rug recht gehouden!

Dit traject heeft 21 nieuwe leden opgeleverd, onder wie tien uitzendkrachten.

Deel deze pagina