CAO M&T

Voorbereidingen Cao Metaal & Techniek van start

VOORUITKIJKEN NAAR EEN BETERE TOEKOMST

Tekst: Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal & Techniek, waaronder onder meer de installatietechniek en de metaalbewerking vallen, starten na de zomer. Wellicht is de coronacrisis dan onder controle en is duidelijker wat de economische gevolgen zijn voor mensen en bedrijven. FNV Metaal is alvast met de voorbereidingen voor de nieuwe cao gestart. Jacqie van Stigt, onderhandelaar namens FNV Metaal, blikt vooruit.

‘De coronacrisis heeft zijn weerslag op de economie. Maar hoe pakt dat uit in de metaalsector, dat is de vraag’, aldus Jacqie van Stigt, eerste onderhandelaar voor de cao Metaal & Techniek namens FNV Metaal. ‘Vooralsnog lijkt er in de sector geen sprake van krimp. Het tekort aan vaklieden blijft onverminderd groot, het aantal faillissementen is laag. Het ziet er naar uit dat de steunpakketten van de overheid goed werken, voor bedrijven en voor de werknemers. Hoe dat uitpakt als deze worden afgebouwd, is spannend. We zien dat ondanks de lockdowns in binnen- en buitenland het herstel in de sector gestaag door zet, dat wekt vertrouwen.’

VERSCHILLEN TUSSEN BRANCHES

Onder de cao Metaal & Techniek vallen verschillende branches, en onderling zijn er ook verschillen. ‘In de carrosseriebranche loopt het werk terug, maar dat heeft maar een beetje met de coronacrisis te maken’, aldus van Stigt. ‘Auto’s worden duurzamer, gaan langer mee. Met name jongeren kiezen voor andere vormen van vervoer. Dat maakt dat de hoeveelheid werk structureel terugloopt. Andersom verwachten we dat de installatietechniek door de energietransitie en de verduurzaming van Nederland structureel zal groeien. Er is voorlopig meer dan genoeg werk in de sector. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s.’

AANTREKKELIJKE, NIEUWE CAO

Om die te vinden zal de cao Metaal & Techniek een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden moeten bieden. De afgelopen periode heeft FNV Metaal meerdere enquêtes uitgezet over diverse thema’s waaronder loon, eerder stoppen met werken, werktijden, arbeid en zorg en duurzame inzetbaarheid, onder de leden en niet-leden; door corona is dat vooral digitaal gebeurd. Daaruit komt een duidelijk beeld naar voren van wat de mensen in de sector belangrijk vinden. ‘Uiteindelijk beslissen onze leden over onze inzet, maar in deze fase halen we ook wensen op van niet-leden’, zegt Jacqie van Stigt. ‘Mensen willen een fatsoenlijke loonsverhoging. Als de bedrijven winst maken, moeten de werknemers eerlijk meedelen. Maar ook zaken als meer zeggenschap over werktijden, een betere balans tussen werk en privé en een regeling die eerder uittreden mogelijk maakt, zijn voor onze leden belangrijk. Deze sector kent veel zware beroepen en dus willen we ook de zware beroepenregeling uit het Pensioenakkoord in de cao afspreken. Zodat mensen drie jaar voor hun AOW-datum kunnen stoppen met werken. Dat is voor veel mensen enorm belangrijk.’

BETER ZICHT NA DE ZOMER

Dat de onderhandelingen pas na de zomer beginnen, is gezien de huidige onzekere situatie wel zo prettig. Jacqie van Stigt: ‘Ik verwacht dat we dan een beter beeld hebben van hoe de sector ervoor staat. De voortekenen zijn in ieder geval niet zo dramatisch als sommige werkgevers ons willen doen geloven. De sector lijkt de storm goed te doorstaan, dus we gaan gewoon op pad met het eisenpakket dat de leden inbrengen. Dat wordt in mei 2021 officieel vastgesteld tijdens de sectorconferentie en dan volgt de voorstellenbrief naar de werkgevers.’

BETER, DUURZAMER EN DIVERSER UIT DE CRISIS

De cao Metaal en Techniek is met zo’n 28.000 bedrijven en 320.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. De werkgeversorganisaties werken samen in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). Daarbij zijn de werkgeversorganisaties van de afzonderlijke sub-sectoren, zoals Koninklijke Metaalunie, FOCWA, Techniek Nederland, ViB, NVKL en anderen aangesloten. Dat sommige werkgevers de coronacrisis aangrijpen om te pleiten voor loonmatiging is wat FNV Metaal betreft veel te voorbarig. ‘Wij willen juist investeren in mensen’, zegt Jacqie van Stigt. ‘We moeten vooruit kijken en nadenken over de tijd na corona: hoe zorgen we ervoor dat meer jongeren kiezen voor een loopbaan in deze sector? Hoe gaan we investeren in de opleiding en ontwikkeling van mensen? Hoe geven we vorm aan modern werkgeverschap, waarmee je vakmensen langer kunt vasthouden in de sector? Hoe komen we beter en duurzamer uit de crisis? Hoe zorgen we voor (veel) meer diversiteit in de sector? Als we dat met de werkgevers samen kunnen oppakken, komt er een mooi cao-akkoord uit!’

‘DE VOORTEKENEN ZIJN IN IEDER GEVAL NIET ZO DRAMATISCH ALS SOMMIGE WERKGEVERS ONS WILLEN DOEN GELOVEN’ Jacqie van Stigt, eerste cao-onderhandelaar Metaal & Techniek

Deel deze pagina