OPLEIDEN & ONTWIKKELEN

ONLINE LEREN GROEIT DOOR CORONACRISIS

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

Over de nadelen van de coronacrisis is al veel geschreven. Maar het blijkt dat de veranderingen in ons gedrag en onze samenleving als gevolg daarvan soms ook positieve bijeffecten hebben. We zijn met z’n allen meer gaan leren, zo blijkt uit een rondgang bij de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen in de Metaal. ‘Er is meer ruimte in de agenda’s en hoofden van mensen om te werken aan hun ontwikkeling’.

Het coronavirus heeft ons leven – en ook ons werken – ingrijpend veranderd. Meer mensen werken vanuit huis, of minder uren. Sommige bedrijven zijn zelfs een poosje helemaal gesloten (geweest). En wat doen de werknemers met die extra tijd? ‘De O&O-fondsen in de metaal zijn daar heel goed op ingesprongen’, stelt Zwanny Naber, landelijk bestuurder Metaal en betrokken bij de O&O-fondsen in de sector. ‘De meeste fondsen hadden al een uitgebreid online opleidingsprogramma, anderen hebben dat versneld uitgebouwd en opengesteld. En dat blijkt te voorzien in een behoefte. In alle sectoren zien we een toestroom van online cursisten, zeker op de kortdurende opleidingen en cursussen.’

DIRECT AAN DE SLAG

Het opleidingsaanbod van de O&O-fondsen komt in de coronatijd als geroepen. Mensen hebben ineens meer mogelijkheden om onder werktijd een cursus of opleidingsdag in te plannen. Zwanny Naber: ‘Voor mensen in de spitsuurfase van hun leven, is het normaal gesproken een flinke inspanning om naast het werk en gezinsleven ’s avonds ook nog een cursus te doen. Dat schiet er vaak bij in. Nu is er meer plek in de agenda en in het hoofd. En het mooie van zo’n online leeromgeving is dat je vrijwel altijd direct aan de slag kunt.’

TECHNISCH, ALGEMEEN EN PERSOONLIJK

De belangstelling van de nieuwe cursisten is niet alleen gericht op vakinhoudelijke en technische kennis. ’Er is ook veel interesse voor meer algemene vaardigheden, zoals een cursus excel of word’, constateert Zwanny Naber. ‘Maar ook voor workshops die zich richten op persoonlijke ontwikkeling, zoals je talent ontdekken of leren onderhandelen. Daarnaast wordt er ook goed gebruikt gemaakt van de ondersteuning van onze coaches. Die zijn online actief en kunnen via een beeldverbinding mensen helpen bij het in kaart brengen van hun ontwikkelwensen.’

EIGEN INITIATIEF

Veelal komen mensen in beweging om te gaan leren door een externe prikkel. Bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met de werkgever, of omdat ze ontevreden zijn in hun huidige baan. Nu lijkt de stap om aan een cursus of opleiding te beginnen vooral ingegeven te worden door het feit dat mensen er meer tijd voor hebben. Zwanny Naber daarover: ‘Dat zegt ook wel iets over de behoefte van mensen om in werktijd een opleiding te volgen. Voor velen is het echt een brug te ver om dat normaal gesproken 'er nog even naast' te doen. Dat maakt deze situatie maar weer duidelijk.’

De meeste online opleidingen zijn korte cursussen en workshops. In de sector zijn daarnaast ook nog steeds leervouchers beschikbaar voor mensen die een langer (en duurder) opleidingstraject willen gaan doen. ‘Misschien niet iets voor nu meteen’, zegt Zwanny, ‘maar onze coaches kunnen je wel alvast helpen bij het maken van plannen en aanvragen van de vouchers. Dus als je met ideeën of plannen rondloopt, kaart die bij ze aan. Als de wereld weer wat genormaliseerd is, kunnen zulke opleidingen ook weer van start.’

Meer informatie over de online opleidingen vind je via de website van de verschillende fondsen:

Deel deze pagina