CORONA

ZO HOUDEN WE WERKEN IN DE METAAL VEILIG

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

Veilig en gezond werk zijn belangrijke punten voor FNV Metaal. En dat is extra actueel nu het coronavirus een bedreiging vormt voor de gezondheid van medewerkers. Wat doet de vakbond om het werk voor jou zo veilig mogelijk te laten verlopen?

Het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland voor een groot deel platgelegd. En ook voor bedrijven heeft het virus grote gevolgen. Door kunnen blijven werken is voor bedrijven van levensbelang om te kunnen voortbestaan. Maar dan wel op zo’n manier dat het ook voor werknemers veilig is. ‘FNV Metaal heeft afspraken over veilig werken gemaakt met werkgevers en de overheid’, vertelt Stijn de Geus, projectleider Duurzame inzetbaarheid bij FNV Metaal. Door het coronavirus is een heel nieuwe situatie ontstaan. We moeten ineens afspraken maken over zaken waar we niet eerder bij hebben stilgestaan.’

AFSTAND HOUDEN EN SCHOONMAKEN

Een van de meest in het oog springende zaken is de anderhalvemetermaatregel. ‘De recente uitbraak in slachthuizen laat maar weer zien hoe belangrijk het is om die afstand in acht te nemen’, zegt Stijn de Geus. ‘Hoe geef je dat in de praktijk vorm? We hebben in een aantal sectoren samen met de werkgevers protocollen uitgewerkt om veilig werken te kunnen waarborgen. Dat gaat dan om zaken als afstand houden, werkplekken schoonmaken en andere zaken die helpen te voorkomen dat medewerkers risico lopen op besmetting. Dat hebben we gedaan voor de bouw & techniek, de mobiliteitsbranche en de carrosserie. Mensen werken daar vaak dicht op elkaar, dus dat is wel even puzzelen. Bedrijven verschillen onderling flink van elkaar en ook de inzichten over het virus wisselen nog steeds. Dat betekent ook dat de protocollen niet in beton zijn gegoten. Als het nodig is, passen we ze weer aan. We baseren ons daarbij op de richtlijnen van het RIVM.’

ONDER DRUK GEZET

Een ander voorbeeld dat om duidelijke richtlijnen vraagt is het samen reizen naar een klus op locatie. Veel bedrijven zetten busjes in om medewerkers naar het karwei te brengen. ‘Ook daar is anderhalve meter afstand houden lang niet altijd mogelijk’, stelt De Geus. ‘We hebben daarom afgesproken dat mensen in principe met eigen vervoer naar het karwei reizen. Dat leidt tot een stijging van de vervoerskosten. We horen wel dat in de praktijk sommige bedrijven toch verlangen van hun werknemers dat ze samen reizen. Dan kun je dus teruggrijpen op dat protocol. Dat is opgesteld samen met de werkgevers en heeft de status van een branche-afspraak. Je hoeft je dus niet onder druk te laten zetten om dingen te doen die strijdig zijn met de protocollen.’

WAT KUN JIJ DOEN?

‘Zorg dat je als werknemer op de hoogte bent van het protocol dat in jouw branche geldt’, adviseert Stijn de Geus. ‘Het is te vinden op de website van de FNV, onder de sector Metaal. ‘Houd je aan de regels, voor je eigen veiligheid en die van collega’s. En als je twijfelt of als je onder druk wordt gezet om tegen de geest van de afspraken in iets te doen, neem dan contact op met FNV Metaal. Met je regiobestuurder of via het algemene nummer. Wij zullen altijd het gesprek met je baas aangaan over nakomen van de afspraken. En indien nodig schakelen we de Inspectie SZW in. Gezondheid is kostbaar en zeker in deze tijd moet je geen risico’s nemen!’

Meer weten?

Bekijk de verschillende coronaprotocollen via de onderstaande links:

Algemene informatie van de FNV over corona vind je op fnv.nl/corona

Deel deze pagina