CAO MOTORVOERTUIGEN- EN TWEEWIELERBEDRIJF

UITSTEKEND AKKOORD VOOR JONG EN OUD

Tekst Rob Nelisse Beeld Arend Jan Hermsen en Rob Nelisse

De cao-onderhandelingen in het Motorvoertuigen- en Tweewieler­bedrijf begonnen in een periode met een groeiend tekort aan vaklieden en een oplopende inflatie. Er was veel optimisme over de economie. Tijdens de onderhandelingen viel Rusland Oekraïne binnen en startte een wrede en verwoestende oorlog. Sindsdien zijn de prijzen van energie, grondstoffen en consumptiegoederen door het plafond geschoten.

‘In het Motorvoertuigen- en Tweewieler­bedrijf zijn we met 6,3 procent loonsverhoging een stuk verder gekomen dan de gemiddelde loonstijging in Nederland. Gerekend over twaalf maanden is dat 4 procent, terwijl het gemiddelde van de cao’s rond 2,5 procent is. En voor de jeugdlonen en laagste cao-lonen hebben we zelfs nog meer bereikt', berekent Murat Sekercan, eerste onderhandelaar cao Motor­voertuigen- en Tweewielerbedrijf. ‘We zijn heel blij met dit cao-akkoord. Wat we als vakbond ook willen in deze uitzonderlijke crisistijd, het lukt ons aan de cao-tafel niet om alle kostenstijgingen te compenseren met loonstijgingen. Zonder overheidsmaatregelen zoals accijns- en belastingverlaging, gaat het dan ook niet lukken om de koopkracht van mensen op peil te houden.'

Jeugdlonen zo goed als afgeschaft

'De nominale verhoging van de jeugdlonen is 100 euro per 1 januari 2023. Daarnaast hebben we afgesproken dat jongeren die hun BBL-traject hebben afgesloten en niet meer naar school hoeven, in één keer in de loonschaal van een 21-jarige komen. Zo krijgen ze meteen het vakvolwassen loon. Dat levert ongeveer 800 euro extra op voor deze groep jongeren. Dat is heel fors! De jeugdschalen profiteren enorm van de loonsverhoging én de sprong naar het vakvolwassen loon. Als je de twee bij elkaar optelt, dan zijn de jeugdlonen zo goed als afgeschaft. Met een kleine extra verhoging bij de volgende cao zijn we er dan.'

Jongeren krijgen weer perspectief

'Dat je vanaf je 19e wanneer je de BBL hebt afgerond, al meteen vakvolwassen loon krijgt, geeft je als jongere perspec­tief. Doordat je veel meer verdient, heb je een extra stimulans om in het Motor­voertuigen- en Tweewielerbedrijf te blijven. De BOVAG ziet ook in dat de sector jonge mensen perspectief moet bieden door ze te binden en te boeien. Alle branches zitten achter de jongeren aan en de BOVAG beseft dat ze niet kunnen achterblijven. Dit cao-akkoord in het Motorvoertuigen- en Tweewieler­bedrijf is inmiddels gevolgd door de werkgevers in de Metaal & Techniek, die vergelijkbare cao-afspraken over het jeugdloon hebben gemaakt.'

MURAT SEKERCAN: ‘JONGEREN DIE EEN BBL-TRAJECT HEBBEN AFGESLOTEN, KRIJGEN METEEN EEN VAKVOLWASSEN LOON’
MURAT SEKERCAN: ‘VOOR ELKE GENERATIE HEBBEN WE AFSPRAKEN GEMAAKT’

Zeggenschap voor werknemers bij wijziging dagvenster

'De BOVAG wilde voor zowel de personenautobedrijven als de bedrijfswagenbedrijven tot één dagvenster komen, van 7 tot 21 uur. We hebben met de werkgevers onderhandeld om dat van tafel te halen door creatief te zijn. Wil een werkgever het dagvenster verruimen, dan is overeenstemming met vakbonden of ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging nodig. Er gelden dan strikte voorwaarden. Het dagvenster is begrensd op maximaal 14 uur. En werknemers krijgen recht op een overwerktoeslag van 0,5 procent boven op hun oorspronkelijk loon.’

5 mei vrij is aanwinst voor jongere werknemer

De extra verlofdag die hoog op de wensenlijst stond, is afgesproken in de vorm van een doorbetaalde vrije dag op 5 mei. Murat Sekercan licht toe: ‘In ruil hiervoor leveren de senioren acht uur van de seniorendagen in. Dit geldt niet voor de verkopers van 50 jaar en ouder. De werknemers tot 50 jaar gaan er wel met een vrije dag op vooruit, namelijk de 5e mei. Jongere mensen hebben niet de extra vrije tijd die de ouderen wel hebben, zoals de seniorendagen. Daarnaast komt het meeste overwerk op de schouders van de jongeren. Zij hebben in verhouding dus meer last van de hoge werkdruk. De extra vrije dag is bedoeld om de jonge mensen te ontlasten.

Evenwichtige cao voor elke generatie

Werknemers met zware beroepen of een lang arbeidsverleden kunnen profiteren van verlenging en verruiming van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Zij kunnen instromen tot 1 januari 2026 en tot uiterlijk 1 januari 2028 een uitkering uit de RVU ontvangen. De RVU is van belang om gezond je pensioen te halen. Voor elke generatie hebben we dus afspraken gemaakt. De cao is voor iedereen. Heel evenwichtig!’

Deel deze pagina