CAO

NIVELLERINGSDOEL GEHAALD IN CAO TATA STEEL

Tekst Rob Nelisse Beeld FNV

CIHAN LACIN: ‘WE HEBBEN EEN MIX VAN CENTEN EN PROCENTEN AFGESPROKEN’

Het cao-akkoord bij Tata Steel past goed in het beeld van alle cao’s samen, die dit voorjaar in de metaal zijn gesloten. Er zijn goede afspraken gemaakt over eerlijke loonsverhogingen, waarbij de lage loongroepen er meer op vooruitgaan dan de hogere, over verlaging van de werkdruk en over de ouderenregelingen. Tijdens een fysieke ledenraad­pleging op 19 april heeft 93 procent van de FNV-leden bij Tata Steel voor het akkoord gestemd, weer gewoon door hand opsteken net als voor de coronapandemie.

‘De cao-onderhandelingen met de directie van Tata Steel verliepen lange tijd heel stroef.’ Cihan Lacin, onderhandelaar van FNV Metaal bij Tata Steel kijkt terug: ‘Op 6 april 2022 hadden we de laatste geplande onderhandelingsronde. Op die dag waren er wilde stakingen vanuit de werknemers, dus niet vanuit de FNV georganiseerd. Hiermee uitten ze hun ongenoegen over het feit dat er nog steeds geen cao afgesproken was terwijl de oude cao al op 1 april afgelopen was. We hebben Tata Steel toen een ultimatum gesteld om uiterlijk 11 april aan alle eisen van de FNV tegemoet te komen. Door de combinatie van het ultimatum en de wilde acties bleek de werkgever alsnog bereid om onze eisen te bespreken. Uiteindelijk hebben we op maandag 11 april dit uitstekende cao-akkoord gesloten.’

In verhouding meer loonsverhoging voor lagere loongroepen

Met de werkgever is afgesproken dat de structurele loonsverhoging van het bruto maandsalaris voor de lagere loongroepen (9,24%) in verhouding groter is dan voor de hogere loongroepen (3,32%). Daarnaast krijgt iedereen eenmalig 500 euro per 1 mei 2022. Cihan Lacin: ‘Voor het loon hadden we ingezet op APC (Automatische Prijscompensatie) plus 150 euro bruto per maand erbij. De APC hebben we niet kunnen afspreken. In plaats daarvan dus een structurele verhoging van het bruto maandsalaris, die werkt als een nivellering. De lagere loongroepen, die per saldo het hardst geraakt worden door de forse inflatie, krijgen in verhouding dan een hogere loonsverhoging dan de hoge loongroepen. De loonsverhogingen vallen hoger uit omdat we een mix van centen en procenten hebben afgesproken, waarbij eerst de centen en als laatste verhoging de procenten.’

Tarratool verlaagt de werkdruk

Op het heel belangrijke agendapunt werkdruk wordt grote vooruitgang geboekt met de nieuwe tarratool. Met deze bezettingstool weet de werkgever hoeveel werkplekken er nodig zijn om een bepaalde taak gedaan te krijgen en hoe op papier tussen de bedrijfsonderdelen een eerlijke bezetting verdeeld wordt. Het doel van de tarratool is om de werkdruk te verlagen. Cihan Lacin: ‘De tarratool is een gigantische stap vooruit. Die tool was er niet, of er werd een stokoude tool gebruikt die niet bijgewerkt was met allerlei zaken die erbij gekomen waren in de afgelopen twintig jaar. De tarratool zal getoetst gaan worden door de ondernemingsraden binnen Tata Steel. Aanvullend hebben we afgesproken dat veel meer uitzendkrachten die al bij Tata Steel werken, in vaste dienst genomen worden. Tevens wordt het aannamebeleid flink uitgebreid. De vaste bezetting van Tata Steel wordt dus meer solide!’

Generatiepact met meer vrijheid voor de werknemer

Voor de ouderen wordt in deze cao een grote stap voorwaarts gezet met de aangescherpte afspraken over het generatiepact. Cihan Lacin somt de verbeteringen op: ‘Het generatiepact gaat niet langer op basis van dubbele vrijwilligheid van werknemer en werkgever. De voorwaarde dat het een duo-regeling is, samen met een collega die ook in het generatiepact zit, blijft gehandhaafd. Iedereen die 60 jaar is, mag zelf bepalen wanneer hij instapt. De totale looptijd van het generatiepact is 5 jaar of minder. Kortom, de werknemer heeft nu meer eigen regie over het generatiepact. Verder is afgesproken dat het generatiepact met twee jaar verlengd wordt en dat werknemers met geboortejaren 1965 en 1966 er ook gebruik van kunnen gaan maken vanaf hun 60e.’

Ook leerlingen profiteren in verhouding veel

Voor leerlingen is een mooie afspraak in de cao vastgelegd. Cihan Lacin: ‘De jeugdschalen voor 18-jarigen zijn afgeschaft. De Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU) voor leerlingen die in de havens werken, is fors uitgebreid. Alle leerlingen gaan er trouwens gigantisch op vooruit omdat zij in de lagere loonschalen zitten en daar in verhouding meer profiteren van de loonafspraken die deels in centen zijn.’

Nivellering zoals Herman Bode het bedoeld had

Cihan Lacin: ‘Bij Tata Steel waren we genomineerd voor de Herman Bode Award. Kaderlid Stanley Bostdorp heeft hiervoor de tweede prijs ontvangen tijdens de 1 mei-viering. Bijna vijftig jaar nadat Herman Bode in 1973 de stakingen bij het toenmalige Hoogovens aanvoerde met een nivelleringseis, is het nivelleringsdoel in deze cao opnieuw gerealiseerd. De cirkel is rond.’

CIHAN LACIN: ‘DE JEUGDSCHALEN VOOR 18-JARIGEN ZIJN AFGESCHAFT’

Deel deze pagina