VOORWOORD

GROTE VOORUITGANG GEBOEKT IN CAO'S METAAL

Tineke Moleman kijkt terug op de cao-onderhandelingen.

Tijdens de coronapandemie sloten de vakbonden onder andere crisis-cao’s af met de werkgevers, ook in de metaal. Daarin werden slechts geringe loonsverhogingen en geen wezenlijke verbeteringen in arbeidsvoorwaarden afgesproken. De bedrijven, die zich in een economisch onvoorspelbare positie bevonden, konden zich focussen op hun overleving. Dit was het geval in de Motorvoertuigen en bij Tata Steel (bij Tata Steel 0 procent loon erbij). In de Metalektro werden na een actietraject van zeven maanden wel mooie afspraken gemaakt.

De bedrijven in de metaal boekten nog tijdens corona en daarna weer winsten. Eerst bescheiden maar al gauw heel forse winsten. Die winstgevendheid houdt aan, zelfs nu de oorlog in Oekraïne als onzekere factor voor de economie meespeelt. Intussen steeg de inflatie schrikbarend en nam het grote tekort aan vaklieden op de arbeidsmarkt verder toe. Het kon niet anders of FNV Metaal zou in de cao-onderhandelingen de looneisen kracht bijzetten om de werknemers te laten meedelen in de hoge bedrijfswinsten.

Het afgelopen jaar is dan ook grote vooruitgang geboekt in de cao’s in de Metalektro, bij Tata Steel, in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche en als laatste in de Metaal & Techniek. In die cao’s zijn stappen gezet om tot afschaffing van de jeugdlonen te komen. De loonsverhogingen van rond de 4 procent hebben we in vele jaren niet gezien. Voor werknemers in zware beroepen zijn afspraken gemaakt over vervroegd uittreden. Er zijn betere afspraken gemaakt over scholing en werktijden. In de sectoren zijn dus goeie cao’s afgesloten waar de leden trots op kunnen zijn.

Helaas blijkt de inflatie zo hoog dat de afgesproken loonsverhogingen in de Metaal en Techniek en de Motor­voer­tuigen niet het koopkracht­verlies kunnen compenseren. Daaraan zal de overheid zijn deel moeten bijdragen.

De sector Metaal is een sector die er maatschappelijk toe doet en binnen de FNV een sterke en grote sector is. Alleen met voldoende kaderleden en betrokken leden winnen wij iedere strijd die wij met werkgevers moeten voeren. Aan de onderhandelingstafels, en als wij er dan niet uitkomen, via de weg van de harde strijd, de werkstaking.

Tineke Moleman Manager FNV Metaal

Deel deze pagina