RECHTEN EN PLICHTEN

GASTLESSEN VOOR WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Bureau Gastlessen FNV

De FNV verzorgt al vele decennia gastlessen. Na de fusie van de vakcentrale en bonden is het Bureau Gastlessen FNV ingericht. Jaarlijks bereikt het Bureau vijftien- tot twintigduizend studenten en werknemers in opleiding. FNV-bestuurder Gery de Boer is aangetrokken om de gastlessen verder uit te bouwen. ‘Mbo-studenten zijn de collega’s en vakbondsleden van de toekomst.’

We willen dat elke mbo-student op de hoogte is van alles wat komt kijken bij werken’, zegt Gery de Boer. ‘Wat zijn je rechten en plichten als werknemer? Wat wordt er van je verwacht? Wat mag jij verwachten van een werkgever? Wat is een cao? Wat is het verschil tussen een dienstverband in loondienst en zzp-schap? En wat kan de FNV voor je betekenen? We zorgen ervoor dat jongeren goed geïnformeerd op de arbeidsmarkt komen. Daarvoor verzorgen we verschillende themalessen en workshops.’

DOCENTEN

De gastlessen van de FNV worden verzorgd door speciaal daarvoor aangetrokken docenten, die vaak op parttimebasis voor de bond werken. Ze doen dat bijvoorbeeld naast hun eigen studie of andere baan. Ze worden getraind door de FNV voordat ze op scholen aan de slag gaan. ‘Vaak worden we benaderd door scholen voor beroepsonderwijs om lessen te verzorgen’, vertelt Gery de Boer. ‘En scholen waar we nog geen contacten hebben benaderen we zelf actief.’ Een gastlesdocent heeft generalistische kennis van arbeidsrecht en kan vertellen over de praktijk in de sector waar hij komt lesgeven. Naast algemene rechten en plichten heeft elke sector ook zijn eigen afspraken en gewoontes.

WERKVELDDESKUNDIGEN

Naast studenten die stage lopen zijn er in de metaal ook relatief veel jongeren die al een dienstverband hebben en een dag in de week naar school gaan. ‘Het is belangrijk ook die doelgroep te bereiken’, aldus Gery. ‘Want zij zitten al midden in die werkomgeving en voor hen is het dus extra actueel om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving rondom werken. Vaak trekken de docenten op met een werkvelddeskundige. Dat is een kaderlid uit de sector die kan vertellen hoe het er bij zijn of haar werkgever aan toe gaat. Het is vaak ook die praktijkervaring die het levendig maakt voor jongeren. Op de werkvloer kunnen we ook de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de vakbond laten zien. Natuurlijk proberen we ze op deze manier ook lid te maken.’

MEEDOEN?

Om de gastlessen verder te kunnen uitbouwen is het Bureau Gastlessen op zoek naar kaderleden die hieraan willen meewerken als werkvelddeskundige. Heb je belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info@gastlessen.nl.

Deel deze pagina