GEFIKST

LEERLING-LASSER KRIJGT LOON­STIJGING VAN RUIM 40 PROCENT

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

Lid zijn van de vakbond levert veel op, soms zelf een fikse loonstijging. BBL-er Nick Bol was bij zijn werkgever ingeschaald op een uurloon van €7,95. Een berekening van FNV Metaal komt tot de conclusie dat dat maar liefst ruim 40 procent meer moest zijn: €11,20. Gelukkig ging de werkgever direct overstag en zo kreeg Nick met terugwerkende kracht het loon waar hij conform de loontabel recht op heeft.

Waarom hij nu precies op dat te lage loon is ingeschaald weet Nick Bol niet. ‘Ik ben via een uitzendbureau aan de slag gegaan als BBL-er. Ik dacht dat het misschien kwam doordat ook mijn opleiding betaald wordt. Tijdens een FNV-bijeenkomst hebben ze mijn loon doorgerekend en dat bleek dus veel te laag. Nu krijg ik met terugwerkende kracht een hoger loon, dus dat is een aardig bedrag. Ik ben aan het sparen voor een auto, dus dit komt heel goed van pas.’

CORRECTIE

‘Het is een vreemde constructie’, beaamt Wilma Nieveen, bestuurder bij FNV Metaal. ‘Normaal gesproken komt een BBL-er altijd direct in dienst bij de werkgever. Maar we zien steeds vaker dat BBL’ers via uitzendbureaus aan het werk gaan in de metaal. Het uitzendbureau is dan de formele werkgever, en dat heeft Nick veel te laag ingeroosterd, op het minimumjeugdloon. Met het bedrijf De Jong Hot Water Tanks in Gorredijk was ik al langer in gesprek over de bedrijfsloontabel. Ze hebben dit heel goed opgepakt en Nick met terugwerkende kracht het loon gegeven waarop hij recht heeft.’

WERKNEMERS BINDEN

De uitzendconstructie voor BBL-ers is een vreemde constructie. ‘Werkgevers missen op deze manier ook de voordelen, zoals subsidie voor het opleiden van jonge vakmensen. Weliswaar zijn er meerdere waarborgen voor het opleidingstraject, want zowel de school als de inlenende werkgever als het uitzendbureau tekenen voor de leer-werkovereenkomst.’ Toch is door geen van deze partijen gecontroleerd op de juistheid van het uurloon. En zo gebeurt het dat een leerling-lasser wel €2,20 per uur te weinig verdient. Een opleidingsinstituut is daar ook niet op toegerust. Eigenlijk zou het onderdeel moeten zijn van het BBL-traject dat leerlingen zich ook goed laten voorlichten over hun arbeidsvoorwaarden. Nick Bol adviseert zijn medeleerling-lassers dan ook hun loon ook te laten controleren door de FNV. Wilma Nieveen: ‘Wat de afweging van sommige werkgevers is om het op deze manier te doen, is mij niet duidelijk. Het gebeurt wel vaker. Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat je toekomstige vakkrachten bindt aan je bedrijf. Met een uitzendbureau er tussen organiseer je misschien de administratie anders, maar creëer je ook afstand. In tijden dat er vakkrachten tekort zijn moet je de jeugd aan je binden.’