Over de vakbond

GEZOCHT: KANDIDATEN VOOR LEDENPARLEMENT

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Shutterstock

FNV kent een ledenparlement, vergelijkbaar met de Tweede Kamer. Het FNV-ledenparlement telt 105 leden en elk van de sectoren heeft een of meer gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Voor de Metaal zijn dat er zeven. Begin 2021 kiezen de leden van FNV een nieuw parlement en de sector Metaal is op zoek naar kandidaten hiervoor. Peter Kos is lid van het huidige parlement en legt uit wat er bij het werk komt kijken.

Het ledenparlement is het hoogste orgaan van de vakbond. Het ledenparlement bepaalt de koers voor de lange termijn en beslist over zaken als de centrale looneis, de contributie en het beleid van de vereniging, meestal na voorstellen van het bestuur. Daarnaast heeft het ledenparlement een controlerende functie. ‘Je moet je echt willen verdiepen in soms ingewikkelde materie’, zegt Peter Kos. ‘Het betekent heel wat leeswerk, maar ook overleg met allerlei verschillende partijen. En je moet het leuk vinden om je met sociaaleconomische vraagstukken bezig te houden.’

VERDIEPEN

Voor de kandidaatstelling namens de sector Metaal zijn we op zoek naar mensen die in de sector werkzaam zijn en die er plezier in hebben zich te verdiepen in complexe onderwerpen. ‘Denk bijvoorbeeld aan de discussie rondom het pensioenakkoord’, zegt Peter Kos. ‘Om een goede beslissing te kunnen nemen, moet je het naadje van de kous willen weten. Dat betekent dat je met allerlei mensen moet spreken, je goed moet laten informeren. Net als in de politiek is er op allerlei niveaus overleg. Bijvoorbeeld met de sectorraad Metaal, maar in dit geval ook met mensen van het pensioenfonds. Daarnaast stem je de besluitvorming ook vaak af met andere sectoren. Veel zaken overstijgen de Metaal; het pensioenakkoord geldt voor iedereen. Dus moet je ook oog kunnen hebben voor de belangen van anderen.’

SAMENWERKEN

Wat moet een lid van het ledenparlement in ieder geval in huis hebben om zijn of haar werk goed te doen? ‘Samen willen werken’, antwoordt Kos op deze vraag. ‘Een constructieve houding en de bereidheid om je te verdiepen in andermans standpunten. Als je overal met een gestrekt been in gaat, wordt het een heel frustrerende ervaring. Voor jezelf, maar ook voor de algehele sfeer in de vakbond, is het zaak dat je emoties en zakelijke belangen kunt scheiden. Je moet sensitief zijn, aanvoelen wat wanneer belangrijk is, op welke dossiers je soms wat water bij de wijn moet kunnen doen en waar niet. Net als in de politiek is de meerwaarde van zo’n parlement dat je tot gezamenlijk gedragen besluiten komt en zo het beste de belangen van onze bijna één miljoen leden dient.’

PLUSPUNTEN

Een plaats in het ledenparlement is onbezoldigd, dus voor het geld hoef je het niet te doen. Peter Kos: ‘Voor mij persoonlijk zit het plezier in de mensen die je ontmoet, het netwerk dat je opbouwt. Je leert heel veel nieuwe dingen en begrijpt beter hoe grote onderwerpen als pensioen en allerlei andere regelingen in elkaar zitten. Dat is boeiend en kost tijd. Het duurt echt wel een poosje voor je goed ingewerkt ben in de materie. Zelf denk ik dat het waardevol is als je twee termijnen meedraait, dan ben je echt goed thuis in dit wereldje. Ik wil zelf ook door voor een tweede termijn.’

INTERESSE?

De verkiezingen worden per sector georganiseerd. Iedereen kan zich kandidaat stellen. Een commissie van de sectorraad voert gesprekken met de kandidaten en bepaalt of zij wel of niet geschikt zijn. Als er meer kandidaten zijn dan de zeven zetels, stemmen de leden van FNV Metaal over de kandidaten. Zij kiezen dus hun eigen vertegenwoordigers. Het huidige ledenparlement is aangetreden in maart 2017. De verkiezingen voor het nieuwe ledenparlement vinden begin 2021 plaats. Heb je interesse in een plek in het ledenparlement? Mail dan naar Tineke Moleman, sectorhoofd Metaal: tineke.moleman@fnv.nl

Deel deze pagina