CAO METAAL & TECHNIEK

OP WEG NAAR EEN NIEUWE CAO

Tekst Jacqie van Stigt Beeld Boyd Smith

De cao Metaal & Techniek loopt af op 1 oktober 2021. De onder­handelingen voor de nieuwe cao zijn op 31 augustus jongstleden van start gegaan. Met werkgevers willen de FNV afspraken maken over belangrijke wensen van werknemers, zoals loon, werktijden, zorgverlof en eerder stoppen met werken.

De FNV wil dat Nederland socialer uit de crisis komt en dat gaat niet vanzelf. Daarom is het motto ‘Samen sterk, samen aan het werk!’ In de komende cao-onderhandelingen willen we jouw wensen regelen. Het gaat immers over jouw werk en arbeidsvoorwaarden, en over jouw tijd en jouw leven. Dat regel je het beste samen, in een gezamenlijke cao. Want samen zijn we sterker!

BELANGRIJKSTE WENSEN

De afgelopen periode hebben we via digitale enquêtes ideeën en wensen van duizenden werknemers in de sector voor een nieuwe cao verzameld. Vanwege de corona-uitbraak gebeurde dat vooral digitaal. Tijdens de digitale bosdag in het voorjaar hebben de kaderleden van FNV Metaal deze besproken en prioriteiten vastgesteld. Op basis daarvan hebben we conceptvoorstellen geformuleerd, waarover de leden de afgelopen periode hebben gestemd.

De belangrijkste wensen zijn:

  • een fatsoenlijke loonsverhoging
  • schrappen van de lage jeugdlonen
  • eerder kunnen stoppen met werken
  • betere balans tussen werk en privé door meer zeggenschap over werktijden en betaald zorgverlof

Jacqie van Stigt, landelijk bestuurder Metaal en Techniek FNV Metaal

De cao-agenda

Het cao-traject ziet er als volgt uit: Half augustus: FNV Metaal stuurt namens de leden de voorstellenbrief met cao-eisen naar de werkgeversorganisaties 31 augustus: eerste ronde cao-onderhandelingen 7 september: tweede ronde cao-onderhandelingen 14 september: derde ronde cao-onderhandelingen 27 september: reservedatum cao-onderhandelingen 1 oktober: nieuwe cao of acties!

Als we een principe-akkoord bereiken, leggen we dat altijd eerst voor aan onze leden, voordat het definitief wordt vastgelegd in een nieuwe cao.

Na elke cao-ronde sturen we een pamflet. Houd dus je mailbox in de gaten en volg ons op onze website: fnv.nl/metaal!

Deel deze pagina