CAO METALEKTRO

EEN FATSOENLIJK CAO-AKKOORD MET INVESTERINGS­AGENDA

Tekst Albert Kuiper Beeld Marcel van Engelenburg

'AFSCHAFFING JEUGDLONEN IS BAANBREKEND'

We hebben er weer lang voor moeten knokken. Toch is het gelukt om een nette cao af te spreken. Een cao voor jong en oud en iedereen daartussen, met mooie afspraken en zonder verslechteringen!

Baanbrekend is dat de jeugdlonen eindelijk zijn afgeschaft. Er komt een vroegpensioen­regeling voor de mensen met zware beroepen. Daarnaast is met werkgevers afgesproken dat zij tijdens de looptijd van de cao 2,18 procent meer pensioen­premie gaan betalen om het pensioen voor een ieder op niveau te houden. De loonsverhoging van 5,3 procent in twee jaar is fatsoenlijk en passend voor deze tijd.

STAAKSTRAAT NIEUWE ACTIEVORM IN CORONATIJD

In het begin van het cao-traject in december legden de werkgevers een schamel eindbod van 1,15 procent loonsverhoging op tafel. Dat was een klap in het gezicht van de werknemers. Ook deze keer werd het een lang cao-traject, net als bij de voorgaande drie cao’s in de Metalektro. Het was lastig om in de coronatijd bijeenkomsten te organiseren. Dankzij de staakstraten hebben we de werknemers toch goed kunnen mobiliseren om te gaan staken. Na het aantreden van Theo Henrar in juni jongstleden als nieuwe FME-voorzitter, keerde het tij. Het bleek goed zaken doen met hem want heel snel konden we de impasse doorbreken en lag het cao-akkoord binnen handbereik.

INVESTERINGSAGENDA METAALINDUSTRIE

De FNV gaat samen met de werkgevers een investeringsagenda voor de metaalindustrie opzetten. Hierin gaan we gezamenlijk het belang van behoud van de werkgelegenheid in deze sector uitdragen zodat jonge werknemers weer kiezen voor de techniek. We erkennen dat de metaalindustrie ondanks een crisis bijdraagt aan onze welvaart. Zonder de metaal­industrie gaan we onze klimaatdoelstellingen niet halen omdat de innovatie die daarvoor nodig is uit de metaalindustrie vandaan moet komen. We benadrukken het belang van een gelijk speelveld voor de concurrentieverhoudingen binnen de EU. Kortom, er is veel dat ons binnen de sector bindt.

BOUWEN AAN STERKE BOND

Dankzij de actieve en betrokken leden bewijst FNV Metaal keer op keer een sterke bond te zijn waar werkgevers niet zomaar omheen kunnen. Wij zullen samen met onze leden in deze sterke bond moeten blijven investeren. De scholingsdag voor leden die we hebben afgesproken kan hierbij een mooi hulpmiddel zijn. En natuurlijk hebben we als FNV Metaal de industrie als sector veel te bieden. Zonder werknemers geen maatschappelijk belang!

We pakken de handreiking van de werkgevers dan ook aan en hopen dat we hierin een basis vinden om tot normale werkverhoudingen te komen. Daarbij doen we geen concessies als het gaat om de belangenbehartiging van onze leden, de werknemers.

Albert Kuiper, eerste onderhandelaar Metalektro FNV Metaal

Albert Kuiper: 'Werkgevers kunnen niet om FNV Metaal heen.'

Deel deze pagina