DUURZAME INZETBAARHEID

FNV Metaal biedt helpende hand

HULP VOOR WERKNEMERS DIE NIET GOED KUNNEN LEZEN EN SCHRIJVEN

Tekst Rob Nelisse

'ZOVEEL MENSEN MET SPANNINGEN'

Gemiddeld één op de zeven werknemers in de metaalsector heeft moeite met lezen en schrijven; en kan niet goed overweg met de computer. Voor een sector met veel high-tech bedrijven is dat een bijzonder hoog aantal. Dit probleem zichtbaar maken, aanpakken en oplossen is in het belang van werknemers en werkgevers in de metaalsector.

‘Vaak wordt deze groep mensen weggezet als laaggeletterd en digibeet. Dat is een klap in hun gezicht. Precies daar draait om. Wij spreken liever van praktisch geschoolden,’ aldus Lia Meeus, Bestuurder Duurzame Inzetbaarheid bij FNV Metaal. ‘Mijn hart breekt als ik besef dat zoveel mensen in de sector die dit betreft, met spanningen rondlopen. Het mentale effect van zo’n basale vaardigheid niet hebben, betekent dat je jezelf permanent onveilig voelt. Je bent bang dat het ontdekt wordt. Deze mensen zijn vaak razend intelligent in het bedenken van excuses zodat anderen er niet achter komen.’

WEER GAAN LEREN

‘Tijdens de Week van Lezen en Schrijven van 6 tot en met 9 september is een voorlichtingsfilm van de FNV online gegaan op onze site. Hierin informeren we praktisch geschoolde werknemers, leidinggevenden en werkgevers in de metaalsector. We maken ze bewust van de problematiek rond taalvaardigheid en digitale beheersing. In de film moedigen we mensen met lees- en schrijfproblemen aan om weer te gaan leren. Samen met de Stichting Lezen en Schrijven en de Techniek Coalitie Limburg wil FNV Metaal daarbij helpen.’

BEPERKING MET VELE OORZAKEN

‘Moeite hebben met lezen en schrijven kan vele oorzaken hebben, net als het niet goed kunnen omgaan met de computer. Bijvoorbeeld verminderde concentratie, gedrags- en sociale problemen. Dyslexie kan eveneens een achtergrond zijn of slecht kunnen horen, een laag IQ, een andere moedertaal dan Nederlands. Ik ken iemand die vier letters niet kan horen. Mensen die daarin niet goed worden begeleid, kunnen ook niet taalvaardig worden. Mensen die niet kunnen en lezen schrijven kunnen overigens heel intelligent zijn.’

MEEKOMEN IN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

‘De digitalisering gaat onverminderd door in de metaalsector. Voldoende kunnen lezen en schrijven en goed overweg kunnen met de computer is noodzakelijk voor op het werk. Nog belangrijker is dat je het nodig hebt om mee te kunnen komen in het maatschappelijk leven, bijvoorbeeld om je eigen rijbewijs te kunnen verlengen. Duurzame Inzetbaarheid gaat erom dat je je lichamelijk en geestelijk goed voelt. We pakken het gevoel van onveiligheid aan. Zodat je een aantal belangrijke dingen in het leven op orde kunt hebben, zoals inkomen en woonruimte.’

WERKGEVERS HERKENNEN TAALPROBLEMEN NIET

‘Een schrijnend voorbeeld. Bij een metalektro-bedrijf met 120 werknemers gingen twaalf werknemers op lascursus. Ze slaagden allemaal voor het praktijkgedeelte, echter tien van hen waren gezakt voor het theoretisch deel. Veel werkgevers weten het niet of herkennen taal- en computerproblematiek nauwelijks. De FNV wil een bijdrage leveren om de problematiek van lezen en schrijven helder te krijgen. In de regio Zuidoost is een grote samenwerking gestart met de Stichting Lezen en Schrijven. Via hun uitgebreide netwerk kunnen we mensen helpen om goed te leren lezen en schrijven. De film wordt breed uitgezet via FNV Metaal, de werkgeversorganisaties in de metaal en social media.’

'WE PAKKEN HET GEVOEL VAN ONVEILIGHEID AAN'

Bekijk hieronder de voorlichtingsfilm. Meer informatie vind je hier

Herkent u deze problematiek en wilt u hiermee in uw regio aan de slag, stuur dan een mail aan de contactpersoon Duurzame Inzetbaarheid.

Kijk hier voor de contactpersoon in jouw regio.

U kunt ook bellen naar de Stichting Lezen en Schrijven: 0800 – 023 44 44.

Deel deze pagina