VOORWOORD

KEER DE SCHEEFGROEI

Tuur Elzinga schrijft in dit voorwoord over de belangrijkste opdracht voor het nieuwe kabinet.

Het was al bijna net zo’n traditie als Prinsjesdag zelf: het uitlekken van de Miljoenennota. Maar nu is het een en al schimmigheid. Welke kant gaat het op?

De economie lijkt beter te herstellen dan verwacht, maar gewone werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden merken er nog weinig van! Vorig jaar buitelden politieke partijen van links tot rechts over ons heen met beloften over hogere lonen, een hogere AOW en minder flexwerk. Het was verkiezingstijd. Maar een half jaar na het sluiten van de stembussen is er nog geen enkele belofte ingelost. De formatie werd tot nog toe vooral gekenmerkt door schandalen en politieke spelletjes.

De economie trekt weer aan. Maar ook tijdens de lockdowns wisten veel bedrijven in de meeste sectoren gewoon winst te maken. Alleen zagen de mensen die er het werk voor deden – vaak onder verzwaarde omstandigheden – dat niet terug in hun loon.

Het resultaat: de scheefgroei gaat maar door. Eén van de belangrijkste opdrachten voor het nieuwe kabinet: het keren van deze scheefgroei. Iederéén heeft namelijk behoefte aan zekerheid. Zekere banen, zekere inkomens en een zekere toekomst. Economische groei betekent niets, als deze niet gedeeld wordt. Er moet geïnvesteerd worden in welvaart – voor nu en voor de toekomst – die breed wordt gedeeld. Over werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Met een sterke publieke sector. En niet ten koste van de samenleving, van mensen in andere landen of van toekomstige generaties.

Welke kant moet het op? Brede welvaart is het antwoord: banen met zekerheid voor mensen, een economie die eerlijk deelt en herstel van de samenleving. De geest kan niet meer terug in de fles.

Tuur Elzinga Voorzitter FNV

Deel deze pagina