ACTUEEL

NIEUWE CAO TANK EN WAS IN DE MAAK

Tekst Paul van Bodengraven, beeld Shutterstock

Als u dit leest zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Tank en Was al in volle gang. Wat is de inzet van de vakbonden bij de onderhandelingen met BETA en BOVAG?

‘We hebben een enquête gehouden onder de leden die onder deze cao vallen’, vertelt Albert Kuiper, onderhandelaar namens FNV Metaal in deze cao. ‘Daaruit kwamen verschillende zaken naar voren die onze leden belangrijk vinden. Onder andere de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, een goede loonsverhoging, een generatiepact, individuele scholingsrechten en naleving van bestaande veiligheidsbepalingen. Een mooi lijstje met realistische wensen waarmee we de onderhandelingen met de werkgevers zijn gestart.’


Zwaar beroep, drie jaar eerder stoppen


In het pensioenakkoord dat dit voorjaar is gesloten hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat mensen in zware beroepen drie jaar eerder mogen stoppen. Dat kan doordat werkgevers dan boetevrij de AOW van werknemers mogen betalen (zo’n € 19.000 per jaar vanaf januari 2021). De werknemer kan dan zijn pensioen naar voren halen en dus eerder stoppen.


Nu afspraken maken en in cao's vastleggen


‘De werkgevers hebben ja gezegd tegen dat akkoord, dus nu komt het erop aan dat ook om te zetten in afspraken die in de cao worden vastgelegd’, stelt Albert Kuiper. ‘Het werk is zwaar, fysiek belastend, mensen staan vrijwel de hele dag en werken op onregelmatige tijden. De leden hebben aangegeven hier veel waarde aan te hechten. Net als aan de ontziemaatregelen voor 55-plussers. Langer doorwerken en toch eerder kunnen stoppen staan hoog op de prioriteitenlijst.’


We willen ook een generatiepact


Wat betreft de looneis volgen de onderhandelaars de algemene looneis van 5% die de FNV heeft gesteld. Daarnaast wil Albert Kuiper ook afspraken maken over een generatiepact. ‘In vrijwel alle metaal-cao’s zijn er nu afspraken over een generatiepact als recht van oudere werknemers: minder werken, tegen inlevering van een kleiner deel salaris en met behoud van de pensioenopbouw.'


Het mes snijdt aan twee kanten


'Op de vrijvallende uren worden jongeren aangenomen op vaste contracten. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een ander belangrijk punt voor onze leden is het recht op scholing, bijvoorbeeld in de vorm van een individueel leerbudget. Dat moeten mensen naar eigen inzicht kunnen gebruiken, om te werken aan hun eigen inzetbaarheid. En scholing ten behoeve van hun huidige functie moet gewoon meetellen als werktijd.’


Het ging steeds nog in goed overleg


De Tank en Wasbranche heeft geen historie van actievoeren. ‘We zijn er tot nu toe steeds in goed overleg uitgekomen’, stelt Albert Kuiper. ‘Gemakkelijk ging het niet altijd, maar ik vertrouw erop dat de werkgevers ook dit keer vooruitkijken en willen investeren in de sector en hun werknemers. Dat er niet vaak actie is gevoerd wil niet zeggen dat de bereidheid er niet is onder de werknemers. En als dat gebeurt, dan zijn de problemen pas echt groot. Daarvoor hoeven we niet eens naar het Malieveld in Den Haag om acties met impact te houden.’