ACTUEEL

GENERATIEPACT METAAL & TECHNIEK START 1-1-2020

Tekst Paul van Bodengraven, beeld Boyd Smith, Shutterstock

Jacqie van Stigt
‘Het generatiepact is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken’

In de nieuwe cao Metaal & Techniek is afgesproken dat je recht hebt op deelname aan het generatiepact als je 60 jaar of ouder bent. Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe regeling in.

‘Een van de belangrijkste wensen van onze leden’, aldus Jacqie van Stigt, cao-onderhandelaar namens FNV Metaal, over het generatiepact, dat met ingang van 2020 als recht geldt voor alle werknemers van 60 jaar en ouder die onder de cao Metaal & Techniek vallen. ‘Doel van het pact is tweeledig: enerzijds ervoor te zorgen dat oudere werknemers langer door kunnen werken, doordat ze zo meer hersteltijd hebben, en anderzijds het creëren van meer vaste banen voor jongeren.’


80% werken, 90% loon, 100% pensioen


Er zijn drie varianten van het generatiepact, waarvan er één geldt als recht: de 80-90-100%-variant. Je werkt dan 80%, ontvangt 90% van je loon en bouwt 100% pensioen op.


Er zijn wel een paar voorwaarden:


  • Je moet minstens 1 jaar in dienst zijn bij je werkgever.


  • Je geeft ten minste zes maanden van tevoren aan bij je werkgever dat je van dit recht gebruik wilt maken.


  • Als je een saldo aan verlofuren boven de 296 uren hebt, heb je niet automatisch recht op deelname aan de 80-90-100% variant. Je werkgever kan je in dat geval verplichten om je vakantie-uren boven de 296 vakantie-uren af te bouwen tot 296 uur, voordat hij verplicht is je het recht toe te kennen. Dat afbouwen doe je door het opnemen van je verlofdagen.


  • Maar let op: je werkgever moet je minimaal een halfjaar voordat j3e generatiepact ingaat (mag ook eerder) in staat stellen om je uren op te nemen. Doet hij dat niet, dan behoud je je recht op deelname aan de 80-90-100% -variant en neem je je vakantie-uren gewoon mee. Ook als het aantal daarvan boven de 296 ligt.
    De 'bewijslast' ligt bij je werkgever. Dit betekent dat je werkgever moet aantonen dat het aan jou te wijten is dat je je vrije uren niet hebt opgenomen. Kan hij dat niet aantonen? Dan neem je, zoals gezegd, de uren boven de 296 uren gewoon mee en behoud je je recht op deelname aan het generatiepact. Je werkgever mag deze afbouw van uren een voorwaarde laten zijn voor deelname, maar dat hoeft natuurlijk niet.


  • Let op: de afbouw heeft alleen betrekking op je vakantie-uren. Hier valt dus niet je ADV-tegoed en eventueel tijd-voor-tijd (= overuren) onder. Deze uren hebben geen invloed op je recht op deelname aan het generatiepact en vallen dus ook niet onder de zogenaamde '296-bepaling'.


Problemen? Klacht bij de Vakraad


Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan je werkgever het recht op het generatiepact weigeren. Hij moet dat dan binnen 4 weken aan de werknemer laten weten. Als je hierover problemen krijgt met je werkgever dan kun je een klacht indienen bij de Vakraad (zie bijlage 3B van de cao).


Er zijn ook andere varianten


Er is ook een 70-85-100%-variant (70% werken, 85% loon, 100% pensioenopbouw) en een 60-80-100%-variant (60% werken, 80% loon, 100% pensioenopbouw). Voor deze twee varianten geldt dat je 62 jaar of ouder moet zijn en dat jij en je werkgever allebei instemmen met deelname. Alle overige spelregels van het generatiepact die we in de vorige cao afspraken, blijven van kracht. Je hoeft niet te wachten tot 1 januari 2020; je kunt nu al deelnemen aan deze regeling.


Alleen minder uren werken?


‘Het generatiepact is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken’, zegt Jacqie van Stigt uit. ‘Wie alleen minder uren wil werken, heeft ook nog andere opties, zoals het deeltijdpensioen en het recht op de vierdaagse werkweek. Bij deeltijdpensioen haal je een deel van je pensioen naar voren, terwijl je bij de vierdaagse werkweek je vrijetijdsrechten, zoals overuren, ADV, senioren- en vakantiedagen inzet om vier dagen te werken en je loon toch op 100% te houden.’


Gevolgen voor je loon? Vraag het je werkgever!


Deelname aan het generatiepact heeft financiële gevolgen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je, doordat je inkomen daalt, recht hebt op een hogere huur- of zorgtoeslag. Per individu zal bekeken moeten worden wat de precieze gevolgen zijn en hoe je financiële situatie eruit komt te zien. Je werkgever zal in ieder geval voor je kunnen doorrekenen wat de gevolgen voor je loon zijn. Daarmee kun je verder om de andere financiële consequenties te bekijken.


Meld je op tijd aan!


Ben je 60 jaar of ouder en wil je deelnemen aan het generatiepact? Overleg dan vast met je werkgever en meld je vanaf 1-1-2020 zo snel mogelijk aan. Je werkgever heeft het recht om zes maanden te wachten voordat het ingaat, omdat hij tijd nodig heeft om voor de vrijvallende uren een nieuwe collega te zoeken. En waarschijnlijk ben jij niet de enige, maar zijn er meer mensen die minder uren willen gaan werken. Het bedrijf moet zich daarop kunnen voorbereiden.

Meer informatie over het generatiepact M&T is te vinden op de website van FNV Metaal.

Deel deze pagina