VAKBONDSNIEUWS

CAO'S ZIJN GOED VOOR IEDEREEN

Tekst Paul van Bodengraven/Together at Work, beeld Boyd Smith, iStock

Petra Bolster
'Overal, ook in andere landen, moet harder gevochten worden om tot cao-afspraken te komen’

Werknemers die zich verenigen in een vakbond en op gelijke voet onderhandelen met hun werkgever over hun cao. Dat is de kern van sociaal overleg. Sterke vakbonden zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden. En dat is goed voor jou, maar ook voor jouw bedrijf, de economie en de samenleving. Samenwerkende Europese vakbonden zijn de campagne Together at Work gestart om mensen daar meer bewust van te maken.

Met de campagne willen de vakbonden Europabreed de bewustwording van het belang van sociaal overleg onder de aandacht brengen, ook bij werkgevers. Bewustwording, omdat (nog) lang niet iedereen de kracht en meerwaarde van cao-afspraken en de manier waarop ze tot stand komen inziet. De FNV is een van de partners in de campagne.


Gevoel van onrecht zichtbaar maken


‘In sommige landen gaan ontevreden groepen werknemers en burgers in gele hesjes de straat op’, zegt Petra Bolster, landelijk bestuurder bij FNV Metaal. ‘Dat is een uiting van frustratie van mensen die zich niet gezien en gehoord voelen. Het leidt tot onrust, of het nu is in een bedrijf of in de maatschappij. Ik snap heel goed dat mensen hun gevoel van onrecht zichtbaar en hoorbaar maken. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat de uitkomsten voor iedereen beter zijn als je dat in georganiseerd verband doet.’


€ 16,93 contributie is een goede investering


Petra Bolster vervolgt: ‘Cao-onderhandelingen zijn een goede manier om tot goede afspraken te komen. Dat protest en acties daar ook bij horen, hebben we de afgelopen jaren in de Metaal volop moeten laten zien. Om een voorbeeld te geven: met de onderhandelingen en acties zijn we uitgekomen op een loonstijging van € 280 per maand voor iemand met een maandloon van € 3.000 bruto. Ik weet zeker dat individuele werknemers nooit met zo’n resultaat naar buiten waren gekomen. Als je dat afzet tegen € 16,93 vakbondscontributie per maand is dat een hele goede investering.’


Overleg zorgt voor rust in het bedrijf


De voordelen van een georganiseerd overleg met sterke vakbonden zijn ook in het belang van werkgevers. ‘Het zorgt voor rust in het bedrijf’, stelt Petra Bolster. ‘Ze zitten met deskundige partijen aan tafel die reële wensen van werknemers verwoorden. Ze hoeven niet te reageren op incidenten, maar kunnen structureel in gesprek blijven met werknemersorganisaties. Ze geven invulling aan de opdracht sociaal-verantwoord te ondernemen, met oog voor resultaat, mensen en omgeving.’


Dit moet kloppend hart van elk bedrijf zijn


Overleg tussen vakbonden en werkgevers over cao's, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden moet het kloppende hart van elk bedrijf zijn. Maar het sociaal overleg in Europa staat onder druk. Werkgevers zijn veel minder bereid om samen aan tafel te zitten en tot redelijke compromissen te komen, in heel Europa.


Steeds harder vechten voor cao-afspraken


Overal, ook in andere landen, moet harder gevochten worden om tot cao-afspraken te komen’, zegt Bolster. ‘En we weten allemaal wat er in het algemeen gebeurt als de vakbonden geen positie hebben aan de gesprekstafel: meer onzekere banen, meer ongelijkheid, geen of nauwelijks verbetering in de arbeidsvoorwaarden. Daarom is het hard nodig dat we het belang van sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers duidelijker zichtbaar maken, in heel Europa.’

Volg ons op FB, Twitter en Insta!

Je kunt de campagne volgen via sociale media, op de volgende kanalen: Facebook (@industriAllEU), Twitter (@industriAll_EU) en Instagram (industriall_europe).

Deel deze pagina