CAO

IMPASSE CAO-TRAJECT METAAL & TECHNIEK

Tekst Rob Nelisse Beeld Boyd Smit

De cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek, waar 28.000 bedrijven in de metaalsector onder vallen, zitten muurvast. De vorige cao liep af op 1 oktober zonder loonbod van werkgeverszijde. Uiteindelijk werd € 42,50 geboden. Dat is gelijk aan slechts 1,4% loonsverhoging bij een modaal inkomen. Na het verlopen van een ultimatum aan de werkgevers om met meer over de brug te komen, wordt inmiddels gestaakt in de sector.

'Een totaal onacceptabel bod', volgens eerste onderhandelaar Jacqie van Stigt. 'De meeste voorstellen van ons zijn afgewezen en de tegenvoorstellen waren alleen maar verslechteringen. En dat in een sector met een enorm tekort aan vaklieden. Over het algemeen gaat het prima in de bedrijfstak, met uitzondering van een paar bedrijven die vanwege de coronacrisis door hun reserves heen zijn. Bij die bedrijven zijn we bereid tot maatwerk.'

VOORSTEL MAXIMERING ARBEIDSDUUR AFGEWEZEN

'Het verschil is zo groot, daar komen we met praten niet uit. Het loonbod bedraagt ongeveer de helft van wat momenteel in Nederland aan gemiddelde loonstijging wordt afgesproken. Het is ver onder de inflatie. Naast het loon zijn werktijden heel belangrijk. Er is sprake van structureel overwerk, consignatie en reistijd naar projectlocaties. De arbeidsduur per week is daardoor fors opgelopen. Wij willen die maximeren op 45 uur per week en meer zeggenschap over de werktijden. Alles wat we daarover hebben voorgesteld is afgewezen.'

GEEN DOELSTELLING VOOR VASTE CONTRACTEN

'Tegenover het voorstel om flexkrachten die langer dan negen maanden werken op een vaste functie een vast contract aan te bieden, stellen werkgevers voor om hun best te doen om 2.500 uitzendkrachten in dienst te nemen. Dat is geen garantie. Aan betaald ouderschaps- en mantelzorgverlof willen werkgevers niets bijdragen.'

RVU IN RUIL VOOR RECHT OP GENERATIEPACT

Jacqie van Stigt: 'Werkgevers willen wel praten over de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) op voorwaarde dat het generatiepact alleen nog mogelijk is op basis van dubbele vrijwilligheid terwijl dat nu een recht is. Het recht op seniorendagen verschuift van 54 naar 60 jaar. Dat kost de oudere werknemer 26 vrije dagen. De arbeidsongeschiktheid vanaf 60 jaar, in deze sector nu al 20%, zal verder toenemen. Die dagen hebben dus een functie.'

INSTALLATIEBRANCHE ESSENTIEEL VOOR ENERGIETRANSITIE

'We hebben een goede pers, dat helpt! Heel Nederland weet inmiddels dat er een tekort is aan loodgieters, installateurs, enz. Dit zijn de mensen die Nederland moeten verduurzamen, vergroenen, en door de energietransitie heen helpen. De installatiebranche valt onder de cao Metaal & Techniek. Werkgevers zullen zo geen jongeren binnen halen en ervaren krachten gaan vertrekken. Dat zien de journalisten ook. De werkgevers riskeren reputatieschade en een slecht imago. Dat vinden ze niet zo prettig.'

VAN ZEEPKIST NAAR STAAKSTRAAT

Een petitie met 10.000 handtekeningen die aan werkgevers aangeboden zal worden, is in korte tijd al 7.500 keer ondertekend. Jacqie van Stigt legt uit: 'Intussen voeren we de stakingen op. In sommige regio’s zie je een opkomst vier keer hoger dan verwacht. We hebben een paar bijeenkomsten kunnen houden waar we ouderwets op een zeepkistje konden staan. Maar inmiddels zijn we vanwege de coronamaatregelen terug bij de staakstraat. We hebben de CNV en de Unie ook opgeroepen om mee te doen. Die petitie verwachten we voor het einde van het jaar wel rond te hebben. Wij gaan net zo lang door met staken totdat die cao er is.'

Deel deze pagina