VOORWOORD

AAN HET ROER!

Tuur Elzinga vraagt zich in dit voorwoord af wat voor Nederland jij en de mensen om je heen willen.

Stel jezelf – en de mensen om je heen – eens deze vragen. Wil je in een land wonen met goed onderwijs, goede zorg, een dak boven het hoofd voor iedereen? Eerlijke oplossingen voor de klimaatcrisis en de digitalisering? Een land met goede collectieve voorzieningen, een goed pensioenstelsel en een eerlijk sociaal zekerheidstelsel? Een land met een zekere baan voor iedereen die kan werken, waarmee je voldoende verdient om een goed bestaan mee op te bouwen?

Het zou me verbazen als je overwegend ‘nee’ hebt geantwoord. Natúúrlijk willen wij zo’n Nederland. En ik geloof dat dit mogelijk is. Dat we de scheefgroei kunnen keren en de uitholling van maatschappelijke diensten kunnen stoppen. Dat de mensen die het werk doen daar ook gewoon een goede boterham mee kunnen verdienen. En dat zij meer te zeggen krijgen over hún werk, hún werktijden en hún arbeidsomstandigheden!

Steeds meer mensen zijn dat met ons eens. Maar dat is nog niet voldoende. Veel politieke beloften – denk aan een hoger minimumloon – zijn nog niet ingelost. Het is tijd om te oogsten, maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een krachtige vakbond nodig. Nu en in de toekomst. En daarvoor moeten wij meer werkenden lid maken. Alleen met meer leden, kunnen we het roer steviger in handen nemen, betere resultaten aan de cao-tafel bereiken en de politiek aanzetten een werknemersagenda uit te voeren.

De komende tijd gaan wij hard aan de slag om onze slagkracht te vergroten. Jij kunt daarin het verschil maken, want de vakbond zijn wij samen. Ik reken op jullie en jullie mogen op mij rekenen.

Tuur Elzinga Voorzitter FNV

Deel deze pagina